Kontakt

Rzeszowski Klub Badmintona

35 – 232 Rzeszów ul. Borowa 2

tel/fax 17 863 44 23

tel.: 601 339 981

email: piotr.koterba@wp.pl lub bad.klub.rzeszow@gmail.com

NIP 813-27-67-151

Konto bankowe: Express Bank o/Rzeszów

Nr. rachunku : 94 9176 1019 2002 0014 2928 0001