Małopolska OPEN

II miejsce Grzegorza Godzwona w turnieju w Małopolska Open GRATULACJE