Zarząd

Prezes: Roman Koterba 

Sekretarz: Mariusz Warnecki

Skarbnik: Mateusz Jędrzejko

Członek: Grzegorz Godzwon

Członek: Piotr Koterba