Komunikaty

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
PODKARPACKIEJ I LIGI BADMINTONA

1.  Organizator:
Podkarpacki  Związek Badmintona,
Rzeszowski Klub badmintona
2. Termin zawodów:  22.04. 2017 ( sobota)
3. Miejsce zawodów: Hala Sportowa Podpromie w Rzeszowie,
4. Program:
22.04.17. (sobota)  – godz. 8.45 – weryfikacja drużyn
– godz. 9.00 – rozpoczęcie gier
5. System rozgrywek:  zgodnie z regulaminem  <REGULAMIN>
6. Cel turnieju:
-popularyzacja badmintona na terenie województwa podkarpackiego
-stworzenie możliwości bezpośredniej rywalizacji
-integracja dzieci, młodzieży i dorosłych na Podkarpaciu
-badminton jako sposób na spędzanie wolnego czasu.
7. Uczestnictwo zgodnie z regulaminem ligi <REGULAMIN>
8. Sędzia główny : Mateusz Jędrzejko,
9. Osoba odpowiedzialna: Piotr Koterba tel. 601 339 981
10. Wpisowe :
– Wpisowe wynosi 10 zł od każdego zawodnika .
11.Postanowienia końcowe :
– W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie Podkarpackiej Ligi Badmintona ,
decyduje organizator.
– Uczestnicy zapewniają sami niezbędny sprzęt sportowy i lotki do gry, obowiązuje kolejność
lotek zgodnie z rankingiem Polskiego Związku Badmintona.
– Całość rozgrywek weryfikuje organizator Podkarpacki Związek Badmintona.