Stała godzina zajęć w soboty!!!

Zajęcia w soboty będą rozpoczynały się o stałej godzinie 13:00!!!